Liên hệ    Trụ sở

    Điện Lạnh Nghệ An

    Địa chỉ: đường Phong Đình Cảng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

    Hotline: 0976840854

    Email: lienhe@dienlanhnghean.vn